Spotkanie RKHiPB w Kaliszu

Dwa lata temu powstało Rejonowego Koło Hodowców i Producentów Bydła w Kaliszu, które działa w ramach struktur Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła.
W dniu 23 stycznia pod Kaliszem odbyło się spotkanie członków RKHiPB podczas którego przedstawiono sprawozdanie z działalności koła w 2013 roku, jak również omówiono cele i zadania na bieżący rok. Gości powitał Prezes koła Przemysław Kmieciński. Na zebraniu obecni byli także pozostali członkowie Zarządu czyli: Roman Frączak - v-ce Prezes, Stanisław Skopiński - sekterarz, Maciej Pływaczyk - skarbnik oraz Marek Cichy - członek Zarządu. Na początku zebrania głos zabrali także zaproszeni goście w tym Pan Przemysław Jagła – Prezes WZHiPB oraz Pani Ewa Zdrojowa - Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Ostrowie Wielkopolskim. Ponieważ spotkanie miało charakter także szkoleniowy hodowcy mogli wysłuchać dwóch wykładów. Pierwszy przedstawiła Pani dr Sylwia Grochowska z PIAST PASZE Sp. z o.o., a drugi Pan Piotr Funka - doradca żywieniowy PFHBiPM z regionu Wielkopolska.
Na zakończenie ofertę PIAST PASZE skierowaną do hodowców bydła omówił Pan Grzegorz Urban.

 

 

 

 

 


 Oferta Handlowa

 

drob-clipartbydlo-cliparttrzoda-clipart

 

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe i uzupełniające dla drobiu, trzody chlewnej i królików produkowane z udziałem nasion soi i produktów pochodnych soi mogą zawierać następujące odmiany transgeniczne: 

ACS-GMØØ5-3, MON-89788-1, MON-Ø4Ø32-6, MON-877Ø1-2, DP-356Ø43-5, ACS-GMØØ6-4.