W Mikstacie o krowach

Na zakończenie sezonu szkoleniowego w okresie zimowo-wiosennym, w dniu 2 kwietnia 2014 r. odbyło się w południowej Wielkopolsce spotkanie z rolnikami. Na zaproszenie PIAST PASZE Sp. z o.o. i punktu handlowego P.H.U. Łucja Tułacz do Mikstatu przybyli hodowcy bydła. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od cyklu wykładów. Specjalista ds. Chowu Bydła w PIAST PASZE Sp. z o.o., dr inż. Sylwia Grochowska przedstawiła dwa wykłady. Pierwszy dotyczył odchowu cieląt, a drugi chorób metabolicznych okresu okołoporodowego. Omówiona została również oferta produktowa skierowana do hodowców bydła mlecznego.

Następnie, wykład na temat przyczyn podwyższonej ilości komórek somatycznych w mleku zaprezentował Pan Grzegorz Urban, doradca żywieniowy PIAST PASZE Sp. z o.o. Czwartą prezentację przedstawił Pan Wojciech Osiński z firmy Maisadour Semences. Cieszyła się ona również dużym zainteresowaniem, a dotyczyła terminu siewu kukurydzy, jego jakości oraz nawożenia. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem, podczas którego jeszcze długo trwała dyskusja na tematy przedstawione w części oficjalnej.
Bardzo dziękujemy wszystkim gościom za tak liczne przybycie na to spotkanie.


 

 

 

 


 Oferta Handlowa

 

drob-clipartbydlo-cliparttrzoda-clipart

 

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe i uzupełniające dla drobiu, trzody chlewnej i królików produkowane z udziałem nasion soi i produktów pochodnych soi mogą zawierać następujące odmiany transgeniczne: 

ACS-GMØØ5-3, MON-89788-1, MON-Ø4Ø32-6, MON-877Ø1-2, DP-356Ø43-5, ACS-GMØØ6-4.