Zajęcia dydaktyczne dla studentów

PIAST PASZE Sp. z o.o. bardzo aktywnie współpracuje z Wydziałem Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Owocem tej współpracy są organizowane dla studentów wyjazdy terenowe, praktyki oraz zajęcia dydaktyczne. Pod koniec roku, pod kierunkiem dr hab. Damiana Józefiaka, dla studentów ostatniego roku studiów II stopnia Zootechniki o specjalności Hodowla Zwierząt oraz studentów specjalizacji Animal Production Management został zaplanowany wyjazd terenowy. Program zajęć był bardzo urozmaicony i dotyczył głównie tematyki związanej z hodowlą bydła mlecznego. Osobami, które z ramienia PIAST PASZE Sp. z o.o. prowadziły zajęcia byli: dr inż. Sylwia Grochowska oraz Grzegorz Urban.
Pierwszym miejscem, odwiedzonym przez studentów było gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji mleka - Przedsiębiorstwo Rolnego Taczanów Sp. z o.o. Gości przywitał Pan Prezes Jędrzej Graś oraz Pan zootechnik Darek Łąkowski. Na zajęciach omówione zostały dwa zagadnienia: produkcja pasz objętościowych i ich ocena organoleptyczna kiszonek oraz kondycja krów.
Następnym punktem programu było zapoznanie się z funkcjonowaniem drugiego gospodarstwa rolnego działającego w GRUPIE PIAST - Hodowli Roślin Sobótka Sp. z o.o. Na oborze, uwagę studentów zwrócono w szczególności na dobrostan krów. Dokonano również analizy żywienia na podstawie sit Penn State Forage Particie Separator oraz sit kałowych.
Na wytwórni pasz w Lewkowcu studentów powitał ciepły poczęstunek, po którym zwiedzili nowy zakład produkcyjny oraz wysłuchali wykładu Pani dr inż. Sylwii Grochowskiej pt.: Feed in cows feeding.
Na zakończenie wjazdówki studenci zostali zaproszeni do Krotoszyna, w którym odwiedzili rodzinne gospodarstwo rolne Macieja Pohla, hodowcy bydła mlecznego osiągającego jedne z najlepszych wyników produkcyjnych w Polsce. Pan Maciej szczegółowo opowiedział o kluczowych elementach produkcji mleka, które decydują o końcowym sukces.

 


 

 

 

 

 


 Oferta Handlowa

 

drob-clipartbydlo-cliparttrzoda-clipart

 

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe i uzupełniające dla drobiu, trzody chlewnej i królików produkowane z udziałem nasion soi i produktów pochodnych soi mogą zawierać następujące odmiany transgeniczne: 

ACS-GMØØ5-3, MON-89788-1, MON-Ø4Ø32-6, MON-877Ø1-2, DP-356Ø43-5, ACS-GMØØ6-4.