Spotkanie integracyjno-szkoleniowe koło Ozorkowa

W dniu 3 lutego 2015 r. w zajeździe LEON w Aleksandrii koło Ozorkowa odbyło się kolejne z cyklicznych szkoleń dla hodowców bydła, organizowanych przez punkt handlowy PASZERADO. Wśród współorganizatorów imprezy był także PIAST PASZE Sp. z o.o. z Lewkowca. Dla przybyłych gości przygotowany został bardzo interesujący program, składający się z czterech wykładów. Spotkanie otworzył Pan Włodzimierz Ochota właściciel PASZERADO, a następnie głos zabrała Pani dr inż. Sylwia Grochowska (PIAST PASZE Sp. z o.o.), która omówiła podstawowe surowce stosowane w produkcji pasz treściwych dla bydła. Następnie swój wykład przedstawił Pan Mariusz Seweryn z firmy CALDENA. Po tych wystąpieniach nastąpiła krótka przerwa, a następnie słuchacze mogli wysłuchać dwóch prezentacji. Pierwsza, dotyczyła odmian kukurydzy i przedstawił ją Pan Jacek Wojciechowski z firmy LIMAGRAIN. Druga, omawiała rolę inokulantów w procesie zakiszania pasz, a prelegentami byli Pani Edyta Styczeń i Pan Łukasz Gutorski z firmy POLSIL BIOPREPARATY.

Wszystkim gościom dziękujemy za tak liczne przybycie na to szkolenie.

 

 

 

 

 


 Oferta Handlowa

 

drob-clipartbydlo-cliparttrzoda-clipart

 

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe i uzupełniające dla drobiu, trzody chlewnej i królików produkowane z udziałem nasion soi i produktów pochodnych soi mogą zawierać następujące odmiany transgeniczne: 

ACS-GMØØ5-3, MON-89788-1, MON-Ø4Ø32-6, MON-877Ø1-2, DP-356Ø43-5, ACS-GMØØ6-4.