Polityka Jakości

Idąc z duchem czasu Wytwórnie Pasz PIAST rozpoczęły działania na rzecz doskonalenia jakości produkowanych wyrobów. Zgodnie z zasadą „od pola do stołu" jesteśmy ważnym ogniwem w łańcuchu żywieniowym człowieka
i dlatego bezpieczeństwo zdrowotne naszych wyrobów stało się mottem dla dalszych działań.

Na początku opracowaliśmy i wdrożyliśmy zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej (GMP/GHP). Był to pierwszy krok przygotowujący Wytwórnie do wdrożenia systemu HACCP. Nazwa HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) jest tłumaczona, jako Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny. System ten polega na identyfikowaniu, ocenie i kontroli zagrożeń zdrowotnych mogących powstać w produkcji żywności. Certyfikat na wdrożenie i skuteczne realizowanie systemu HACCP uzyskaliśmy już w 2004 roku. Ciągłe doskonalenie tego systemu pozwoliło na uzyskanie wysokiej, powtarzalnej i bezpiecznej dla zdrowia jakości naszych wyrobów.

Kolejnym etapem w rozwoju działalności wytwórni było podjęcie decyzji o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000. W 2010 roku nastąpiła recertyfikacja systemu i firma uzyskała certyfikat zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008. System ten obejmuje wszystkie działania
z zakresu zarządzania i doskonalenia, które decydują o spełnieniu oczekiwań klienta i wymagań prawnych. Praca przy wdrożeniach systemów zarządzania jakością podniosła świadomość wszystkich pracowników w zakresie doskonalenia jakości wyrobów, spełniania wymagań klienta oraz identyfikowania się z firmą.

Systemy Zarządzania Jakością są corocznie poddawane ocenie zewnętrznych firm nadzorujących, które podczas audytów oceniają funkcjonowanie systemów w naszych zakładach. Pozytywne wyniki audytów są bodźcem dla całej załogi, by dalej rozwijać i doskonalić funkcjonowanie firmy, a przez to zdobywać zaufanie obecnych
i przyszłych klientów, dzięki spełnianiu ich oczekiwań.

 

 

 

 


 Oferta Handlowa

 

drob-clipartbydlo-cliparttrzoda-clipart

 

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe i uzupełniające dla drobiu, trzody chlewnej i królików produkowane z udziałem nasion soi i produktów pochodnych soi mogą zawierać następujące odmiany transgeniczne: 

ACS-GMØØ5-3, MON-89788-1, MON-Ø4Ø32-6, MON-877Ø1-2, DP-356Ø43-5, ACS-GMØØ6-4.