żywienie DROBIU

Kurczęta brojlery

brojlery-art-miniNowy program żywienia kurcząt brojlerów Wytwórni Pasz PIAST jest dostosowany do wymagań nowoczesnych mieszańców. Najwięcej korzyści przynosi w połączeniu z prawidłowym prowadzeniem stada, a w szczególności pełnej kontroli przyrostów i wykorzystania paszy poprzez odpowiednią fotostymulację.

Indyki

indyki-art-miniProgram żywienia indyków rzeźnych jest produktem Wytwórni Pasz PIAST, przygotowanym na bazie ponad dziesięcioletnich doświadczeń firmy i współpracy z najlepszymi specjalistami z Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Głównym założeniem programu jest osiągnięcie przez indyki rzeźne wysokiej wydajności mięśnia piersiowego i wyrównanego tempa wzrostu.

Nioski

nioski-art-miniMieszanki paszowe pełnoporcjowe produkowane przez Wytwórnie Pasz PIAST opracowano na podstawie wymagań pokarmowych nowoczesnych mieszańców kur niosek konsumpcyjnych i ras mięsnych oraz wieloletnich obserwacji i doświadczeń prowadzonych na fermach wewnętrznych.

Drób wodny

drwodny-art-miniNowy program żywienia drobiu wodnego Wytwórni Pasz PIAST powstał w związku ze wzrastającymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa środków żywienia zwierząt i zdrowia konsumenta. Ta linia produktów charakteryzuje się wysoką jakością mikrobiologiczną zgodną z Rozporządzeniem Unii Europejskiej 646/2007 regulującym kontrolę patogennych szczepów Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium w stadach drobiu.

Drób przyzagrodowy

przyzagrodowy-art-miniLinia pełnoporcjowych pasz gospodarskich Wytwórni Pasz PIAST powstała w oparciu o wysokiej jakości surowce wysokobiałkowe oraz zboża pochodzenia krajowego. Program żywienia drobiu przydomowego pozwala na prowadzenie uproszczonego dwufazowego tuczu brojlerów kurzych, indyków, kaczek i gęsi oraz odchowu młodych niosek.