Po raz pierwszy w Krzywiniu

W Krzywiniu w dniu 14 lutego 2014 r. PIAST PASZE Sp. z o.o. wraz z punktem handlowym TEKLA Przemysław Dopierała z Teklimyśli zorganizowali po raz pierwszy spotkanie dla hodowców bydła i trzody chlewnej. Szkolenie rozpoczął wykład Pana dr hab. Damiana Józefiaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na temat enzymów paszowych stosowanych żywieniu trzody chlewnej. Następnie krótkie wystąpienie miał Grzegorz Urban (PIAST PASZE Sp. z o.o.), który zaprezentował nowe produkty dla krów mlecznych. Po krótkiej przerwie głos zabrała Pani dr Sylwia Grochowska (PIAST PASZE Sp. z o.o.), która omówiła raporty wynikowe użytkowości mlecznej, z uwzględnieniem wpływu żywienia na poszczególne parametry składu chemicznego mleka. Część wykładową zamknęło wystąpienie Pana Michała Jędrzejaka z firmy AdiFeed na temat występowania kwasicy żwacza u krów mlecznych.
Po część oficjalnej wśród przybyłych gości rozlosowano nagrody, a spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem.

 

 

 

 

 


 Oferta Handlowa

 

drob-clipartbydlo-cliparttrzoda-clipart

 

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe i uzupełniające dla drobiu, trzody chlewnej i królików produkowane z udziałem nasion soi i produktów pochodnych soi mogą zawierać następujące odmiany transgeniczne: 

ACS-GMØØ5-3, MON-89788-1, MON-Ø4Ø32-6, MON-877Ø1-2, DP-356Ø43-5, ACS-GMØØ6-4.